Teamcoaching

Samenwerken in teams kan plezierig zijn, maar regelmatig ook lastig. Op papier kun je alles helder afspreken, maar daarmee komt het in de praktijk niet altijd goed. Vaak zijn er belemmeringen in de samenwerking en de prestatiedialoog.

Als erkend Teamcoach (St!R) combineer ik Lean en Agile met de nieuwste inzichten op het gebied van teamcoaching. Hierdoor maak ik belemmeringen zichtbaar en geef ik het team praktische handvatten om de samenwerking bewust te verbeteren.

Vragen waarbij ik eerder geholpen heb:

  • Hoe houden we als team focus op wat we willen bereiken?
  • Hoe creëer ik meer vertrouwen in het team?
  • Hoe betrekken we als team het management meer bij onze (Lean)vraagstukken?
  • Hoe zorg ik dat we iedere dag een stap zetten en niet verzanden?